Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten

Publicerad 2020-11-26

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 48.

Smittspridningen bland befolkningen i Jönköpings län är fortsatt hög och situationen är mycket ansträngd inom regionens verksamheter med betydligt fler personer som vårdas på sjukhus än föregående vecka.

Den samlade erfarenheten från Regionen och länets kommuner är att det förekommer att personer har diffusa symptom som man inte har tolkat som ett sjukdomssymptom. Det kan då ha hänt att de har gått till arbetet (och därmed spridit smitta) och först senare fått tydligare symptom. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på lätta symptom som t ex att man är tung i huvudet, trött, konstig i magen eller illamående.Socialtjänsten avråder fortsatt från besök på alla boenden (äldreboende såväl som gruppboenden).

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2020-11-26

Inom socialtjänstens verksamheter är i dagsläget sammanlagt 12 kunder bekräftat smittade, varav 10 är på särskilt boende.

Några av de boende som tidigare varit smittade på Östanå är nu friskförklarade men tyvärr har smitta kommit in på ett annat av våra särskilda boenden, Ågränden. Där arbetar vi intensivt med smittspårning och att förhindra ytterligare smittspridning. Drabbade kunder isoleras och vårdas av särskild personal. Det finns läkare knutna till alla boenden som samarbetar med sjuksköterskorna och personalen för att bästa vård ska kunna ges.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Normal

Hemtjänst: Något förhöjd frånvaro.

Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.

Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd frånvaro.

Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR