Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten

Publicerad 2021-01-28

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i socialtjänsten i Tranås kommun för vecka fyra.

region Jönköping är andelen smittade av de som testar sig fortsatt runt 15 % vilket innebär att smittspridningen är hög i samhället. Det varierar dock kraftigt i kommunerna när det gäller hur stor smittspridning som finns i verksamheterna. Erfarenheten visar dock att låga tal inte ger anledning till att släppa på rutiner eller vaksamhet utan att det är följsamhet till befintliga riktlinjer och fortsatt tålamod och som gäller.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-01-28

Det är för närvarande en kund som är bekräftat smittad inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
Hemtjänst: Normal frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.
Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccinationer i Tranås kommun

Vaccinationsplanen följs i den takt som kommunen får doser. Vecka 5 beräknas alla på särskilt
boende vara färdigvaccinerade med både dos 1 och 2.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR