Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten

Publicerad 2021-03-11

Detta blir den sista veckorapporten om coronaläget inom socialtjänsten. Den veckovisa rapportering startade när läget var mycket ansträngt och det fanns ett stort behov av att informera om situationen i förvaltningen. Skulle läget förändras kan rapporten komma att tas upp igen.

Smittspridningen i region Jönköping fortsätter att ligga på samma relativt höga nivå. Däremot
sjunker antalet brukare med covid-19 smitta inom kommunal omsorg. Det finns anledning att tro att
det är ett resultat av att större delen av de äldre inom särskilt boende och även vårdpersonalen nu är
vaccinerade med både dos 1 och 2.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-03-11

Det är för närvarande en (1) bekräftat smittad kund inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.Hemtjänst: Normal frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Förhöjd frånvaro.
Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Kommunen är inne i sista delen av sitt vaccinationsansvar

Kommunens del i vaccinationsarbetet har sammanfattningsvis löpt på mycket bra och alla de
kunder som ligger under vårt vaccinationsansvar kommer sannolikt att ha fått sin sista dos i
maj. Den sista delen av arbetet för vår del i fas 2 består i att vi är behjälpliga till
vårdcentralerna med att vaccinera brukare inom LSS som ligger. Därefter kommer all
vaccinering att ske via vårdcentralerna.

Detta innebär också glädjande nog att vi nu stadigt närmar oss de sista faserna i
vaccinationerna som riktar sig till de stora befolkningsgrupperna.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla att fortsätta att ha tålamodet att följa de rekommendationer som gäller. Nu kör vi hela vägen in i mål!

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR