Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten v. 50

Publicerad 2020-12-10

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 50.

Det är fortsatt många nya bekräftade fall av covid-19 varje dag bland befolkningen i Jönköpings län. Antalet personer som är inlagda på regionens sjukhus för vård av covid-19 är mycket högt. I flera av länets kommuner förekommer klusterutbrott inom socialtjänsternas verksamheter med hög sjukfrånvaro i personalgrupper. Läget är ansträngt.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2020-12-10

En (1) kund är bekräftat smittad. För närvarande är ingen kund på något av socialtjänstens boenden (äldreboende, boenden för personer med funktionsnedsättningar) bekräftat smittad.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

  • Hemsjukvård: Normal frånvaro.
  • Hemtjänst: Något förhöjd frånvaro.
  • Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
  • Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.
  • Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Övrig information från Socialtjänsten

  • Fortsatt avrådan gäller från besök på alla socialtjänstens boenden (äldreboende såväl som gruppboenden).
  • Socialtjänsten har tillsammans med regionen påbörjat planeringen för vaccinationer mot covid-19 på det nya året.
  • Att vaccinering kommer att kunna påbörjas i Sverige efter årsskiftet innebär inte att vårt sociala beteende kan återgå till ”det normala”. Alla får förbereda sig för ett fortsatt noggrant smittspridningsanpassat beteende under hela första halvåret 2021.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR