Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten v. 51

Publicerad 2020-12-17

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 51.

Det är fortsatt många nya bekräftade fall av covid-19 varje dag bland befolkningen i Jönköpings län. Antalet personer som är inlagda på regionens sjukhus för vård av covid-19 är högt och man ligger nära kapacitetstaket. Dock har något fler personer kunnat skrivas ut från sjukhusen jämfört med tidigare. I flera av länets kommuner förekommer klusterutbrott också inom socialtjänsternas verksamheter med hög sjukfrånvaro i personalgrupper.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2020-12-17

Fyra kunder är bekräftat smittade. För närvarande är ingen kund på något av socialtjänstens boenden (äldreboende, boenden för personer med funktionsnedsättningar) bekräftat smittad.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

  • Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
  • Hemtjänst: Normal frånvaro.
  • Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
  • Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd frånvaro.
  • Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Övrig information från Socialtjänsten

  • Då samtliga särskilda boenden för äldre i nuläget är smittfria är det återigen möjligt med anhörigbesök enligt tidigare rutin under hösten, dvs. tidsbokade besök i den boendes lägenhet eller på säker mötesplats. Viktigt att tänka på - inga besök vid symptom, hålla avstånd, tvätta och sprita händerna före och efter besök samt om möjligt ta en promenad utomhus som ett alternativ.

  • En grovplanering för covid19-vaccineringen är framtagen utifrån den information som finns i nuläget. En mer detaljerad plan kommer att kunna göras när det blir klart med ytterligare praktisk information samt hur många doser som Tranås kommun får och när de distribueras.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR