Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten v. 52

Publicerad 2020-12-22

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 52.

Antalet patienter i länet som vårdas på sjukhus för covid-19-infektion är det högsta sedan pandemins start i mars. Den redan höga belastningen har alltså fortsatt att öka.

Provtagning med smittspårning är ett av flera viktiga redskap för att begränsa smittspridningen av covid-19. Därför är det extra öppet för provtagning för invånare på en vårdcentral i varje kommun i Jönköpings län under två dagar, 26 december och 2 januari.
I Tranås är det Tranås Vårdcentral som har öppet.

Mer information om tidsbeställning hittar du på Region Jönköpins läns webbplats.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2020-12-17

Fyra kunder är bekräftat smittade. För närvarande är ingen kund på något av socialtjänstens boenden (äldreboende, boenden för personer med funktionsnedsättningar) bekräftat smittad.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

  • Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
  • Hemtjänst: Normal frånvaro.
  • Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
  • Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro
  • Särskilt boende: Normal frånvaro.

Vaccinationsplan

Planeringen för vaccination för särskilda boenden för äldre och hemsjukvården pågår.

Information om vaccination mot covid-19 finns på webbplatsen 1177.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR