Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten vecka tre

Publicerad 2021-01-21

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka två.

Inom flera andra regioner kan man se en tydlig nedåtgående trend vad gäller smittspridningen. I Jönköpings län är smittspridningen fortfarande påtaglig även om andelen positiva fall minskat något den senaste veckan. Det är dock för tidigt att säga att detta är en trend i vår region. I flera kommuner inom regionen är smittspridningen inom socialtjänsternas verksamhet hög.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-01-21

Ingen kund är bekräftat smittad i någon av socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Normal frånvaro.
Hemtjänst: Något förhöjd frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.
Särskilt boende: Normal frånvaro.

Vaccinationer i Tranås kommun

Hemsjukvården har kapacitet och utför de vaccinationer som är planerade under de närmaste
veckorna. Det innebär att i stort sett samtliga på särskilt boende kommer att ha fått båda doserna senast under nästa vecka.

För övrigt innebär den stora oklarhet som råder kring dostilldelningen framöver att det är omöjligt att lägga en exakt plan för när alla som är inskrivna i hemsjukvården kan vara färdigvaccinerade. Den nuvarande planen innebär att hemsjukvården kommer att arbeta med vaccinering fram till slutet av april.

Sjukfrånvaro bland medarbetare
Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantänHemsjukvård: Normal frånvaro.Hemtjänst: Något förhöjd frånva

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR