Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten vecka två

Publicerad 2021-01-14

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka två.

Den höga smittspridningen och behovet av sjukhusvård har gjort att Region Jönköping som en av fyra regioner i landet nu rapporterar till regeringen att man upplever ”en allvarlig påverkan på hälsa och liv”. Bakomliggande faktorer som leder till denna bedömning är framförallt att personalresurserna är extremt hårt belastade och ett behov av att skjuta upp annan vård (t ex viktiga behandlingar och operationer).

Bedömningen är också det finns ett relativt stort mörkertal för verkligt antal smittade då antalet provtagningar inte har ökat trots en fortsatt hög samhällsspridning och behov av sjukhusvård.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-01-14

Ingen kund är bekräftat smittad i någon av socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Normal frånvaro.

Hemtjänst: Något förhöjd frånvaro.

Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.

Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.

Särskilt boende: Normal frånvaro.

Vaccinationer i Tranås kommun

Enligt den nationella prioriteringsordningen är Tranås kommun (via hemsjukvården) endast ansvarig för att vaccinera följande grupper:

1.) Boende på särskilda boenden
2.) Personer med beviljad hemsjukvård och deras sammanboende.

Alla övriga, t ex personer som har endast har hemtjänst och/eller trygghetslarm men inte är inskrivna i hemsjukvården, kommer att bli vaccinerade på Tranås Vårdcentral oavsett om de tillhör någon annan vårdcentral. För att underlätta administrationen är kommunen är endast behjälplig med insamling av samtyckesblanketter.

Samtliga boende på särskilda boenden som har velat ta vaccination har nu fått den första dosen. Under kommande vecka påbörjas arbetet med att ge den andra dosen. Tidplanen är ännu inte helt fastställd då den beror på det exakta antalet doser som kommunen blir tilldelad.

Sjukfrånvaro bland medarbetare
Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantänHemsjukvård: Normal frånvaro.Hemtjänst: Något förhöjd frånva

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR