Tranås kommun

Allvarligt covidläge i kommunen. Ta ditt ansvar, manar kommundirektören.

Publicerad 2020-11-19

Antalet fall av covid-19 ökar nu drastiskt i Tranås. Kommundirektör Pär Thudeen och kommunalrådet Mats Holmstedt riktar nu en uppmaning till alla i Tranås kommun: Ta ditt ansvar och följ de skärpa allmänna råden.

- Utvecklingen av covid-smitta i Tranås är oroväckande. Ungefär var fjärde person som testas, testas positivt för covid-19. Detta innebär en hård belastning på Tranås vårdcentral, regionens sjukhus och kommunens vårdpersonal, säger Pär Thudeen på dagens pressträff.

De skärpta allmänna råden gäller alla; privatpersoner, företag och föreningar och handlar om att vi behöver undvika att träffa andra personer än de vi bor tillsammans med så långt det är möjligt.

- Även om du är på jobbet eller är i skolan dagtid, minskar du risken att bli smittad - och smitta andra - om du ändå undviker att träffa släkt och vänner på kvällen och helgen, säger Pär Thudeen.

Mats Holmstedt poängterar att vi nu måste ta krafttag för att inte hamna i ett läge där den offentliga verksamheten inte räcker till.

- Förhandla inte med dig själv för att hitta sätt att kringgå råden och leva som vanligt. Det är allvar nu. Var med och ta ansvar så att vi kan minska smittspridningen!

De allmänna råden innebär i korthet:

  • Undvik om möjligt att träffa andra än de du bor tillsammans med.
  • Undvik inomhusmiljöer där människor samlas, såsom butiker, bibliotek, köpcentrum, gym och idrottsanläggningar.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag: idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Fortsätt att följa de allmänna råden: Tvätta händerna, håll avstånd, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR