Tranås kommun

Annorlunda studentfirande även i år

Publicerad 2021-06-03

Lördagen den 12 juni ska runt 240 elever springa ut genom dörrarna, men precis som förra året blir upplägget annorlunda.

Skolledning och personal på Holavedsgymnasgymnasiet vill göra studentexamen 2021 till ett positivt minne. Eleverna har under en stor del av sin gymnasietid upplevt distansundervisning på grund av pandemin. Det blir därför ännu viktigare att eleverna får ett fint, högtidligt och minnevärt avslut från Holavedsgymnasiet.

Årets studentutspring kommer att ske klassvis från Holavedsgymnasiets huvudentré. Studenter och vårdnadshavare har fått hem tider för utspringet och i detta brev har de även fått två biljetter som studenterna får ge till dem som de vill möta ute på skolgården.

För att göra det så säkert som möjligt spärras skolans område och Gillesgatan av och är endast tillgänglig för studenter, personal och anhöriga. De anhöriga får vid utsatt tid möta upp sina studenter på skolgården. Varje mottagande par tilldelas en kon där de får stå när deras ungdom springer ut på skolgården.

– Det är av största vikt att alla respekterar och inte kommer för att försöka få en glimt av studenterna. Vi får under inga omständigheter orsaka trängsel i anslutning till Holavedsgymnasiets examensdag, förklarar gymnasiechefen Anders Berg.

För anhöriga som inte kan närvara på skolgården har man från skolan skickat ut länk där de andra anhöriga och vänner kan se det livestreamade studentutspringet.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR