Tranås kommun

Antalet kretsloppsanpassade avlopp ökar

Publicerad 2019-10-14

Under hösten har kretsloppsturen genomförts för andra gången. I vår återförs näring från kretsloppsanpassade avlopp till åkermark för allra första gången.

Under september har toalettvatten från slutna tankar hämtats hos fastighetsägare med kretsloppsanpassat avlopp och fyllts på i kretsloppsbrunnen i Kappetorp, som är Tranås och Anebys gemensamma anläggning. Under hösten kommer avloppet att hygieniseras med urea och till våren återförs det behandlade toalettvattnet till åkermark genom ett lokalt samarbete med en lantbrukare.

 – Vi valde att köra två kretsloppsturer innan vi startar igång den första behandlingsomgången, eftersom kretsloppsanläggningen är stor, berättar Emma Ross miljöingenjör i kommunen. – Så det finns fortfarande gott om plats för fler kretsloppsanpassade avlopp.

Idag finns det drygt 20 stycken i Tranås kommun och ytterligare omkring 10 stycken i Aneby kommun. I Tranås har antalet ökat sen invigningen av kretsloppsanläggningen hösten 2018, då fanns det endast 3 stycken. Många av de nya avloppen finns i Vallstorp, där det nu tillåts vattentoalett om avloppet är kretsloppsanpassat. Vattentoalett är något som varit efterfrågat
länge hos de som har sin semesterbostad i Vallstorp och kretsloppsanläggningen har mottagits med stort intresse.

Vad är ett kretsloppsanpassat avlopp?

Med ett kretsloppsanpassat avlopp separeras toalettvattnet från bad, disk- och tvättvattnet (BDT). Toalettvattnet leds till en sluten tank och det är den som töms till kretsloppsanläggningen. BDT-vattnet renas med en traditionell avloppslösning, t.ex. slamavskiljning och markbädd eller infiltration. För att anläggningen ska vara kretsloppsanpassad krävs dessutom att toaletterna inne i huset är extremt snålspolande för att inte späda ut toalettvattnet. Exempel på sådana toaletter är vakuum och dubbelspolande
(urinseparerande).

Här kan du läsa mer om kretsloppsanpassat avlopp.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR