Tranås kommun

Avgiftskontroll gällande barnomsorg

 Vi gör kontrollen ur rättvisesynpunkt – alla ska betala rätt avgift, varken för mycket eller för lite.

Under september månad kommer Barn- & utbildningsförvaltningen genomföra en avgiftskontroll för 2017 års barnomsorgsavgifter. Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 månader får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som har lämnats till kommunen och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Om den inlämnade inkomstuppgiften för 2017 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer vi att fakturera alternativt återbetala barnomsorgsavgift.

Mer information om avgiftskontroll finns här.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR