Tranås kommun

Avgiftskontroll gällande barnomsorg

Publicerad 2021-09-01

Nu är det dags för avgiftskontroll för 2019 års barnomsorg.

Under september månad genomför Barn- och Utbildningsförvaltningen avgiftskontroll för 2019 års barnomsorgsavgifter.

Kontrollen görs ur rättvisesynpunkt - alla ska betala rätt avgift.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 månader får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Inkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som har lämnats till kommunen och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2019 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi inom kort kommer att fakturera alternativt återbetala barnomsorgsavgift.

Mer information finns på Tranås Kommuns hemsida under Barn - och Utbildning, Avgiftskontroll.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR