Tranås kommun

Avvikelser på Lövstagården föranleder utredningar

[2017-11-14] Två sorters avvikelser har uppdagats på Lövstagården. Informationen har föranlett att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Tranås kommun kommer att göra två anmälningar; en Lex Sara och en Lex Maria.

De inrapporterade avvikelserna gäller omvårdnadsrutiner och rutiner kring läkemedel. Kunder har fått måltider och läkemedel vid fel tidpunkt. Berörda anhöriga och Lövstagårdens personal har informerats, även fackförbunden har fått information om det inträffade och om de anmälningar som nu ska göras. Verksamhetsledningen har avsatt tid för att på plats kunna svara på frågor både från personal och anhöriga.

- Vi tar det här på största allvar och åtgärder kommer att vidtas för att säkra upp och kvalitetssäkra våra rutiner, säger Lena Hägg Råsberg, sektionschef i Tranås kommun och tillägger:

- Ingen av de drabbade har påvisat att de har tagit skada av det som har skett.

Det var tack vare information från medarbetare som verksamhetsledningen fick kännedom om avvikelserna.

- Vi fick vetskap om detta tidigare i höst och vi vidtog åtgärder omedelbart. Nu ska MAS göra två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg samt en kompletterande utredning av det inträffade. Lövstagårdens sjuksköterska samt läkaren som finns kopplad till huset kommer också att ha läkemedelsgenomgångar hos berörda kunder, säger Lena Hägg Råsberg.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR