Tranås kommun

Byggnyheter

[2018-01-18] Willa Nordic får markanvsining på Junkaremålens strand II.

Junkaremålens strand etapp II har funnits publicerad via Tranås United och Tranås kommun för intresseanmälan under en längre tid. Flera intressenter lämnade in förslag och idag fattades beslut att Willa Nordic får markanvisningen till fastigheten. Man kommer bygga två huskroppar med totalt 20 bostadsrätter längst Svartån. Det har sedan flera år funnits en detaljplan på området och nu har man alltså valt en exploatör.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR