Tranås kommun

Byggstart för ny vatten- och avloppsanläggning

Publicerad 2020-05-05

Tranås kommun har tecknat avtal med PEAB om att bygga en allmän vatten- och avloppsanläggning till Smörstorp och Sandvik. Bygget påbörjas den 18 maj.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att Tranås kommun ska anordna en allmän vatten- och avloppsanläggning till Smörstorp och Sandvik senast den 31 december 2020.

Arbetsplatsen är långsträckt och sträcker sig från stadsdelen Bäck i väster, förbi Bredstorp, Klunken, Seglarvik och Smörstorp för att avsluta vid Sandvik / Älmås /Fiskarhemmet. Samtliga fastigheter i Smörstorp, Sandvik och Älmås kommer att förses med en spillvattenservis och en vattenservis.

Bygget, som planeras starta den 18e maj, kommer att genomföras i två etapper, före och efter sommarsemestern.

Etapp 1 – 18 maj tom. vecka 27 – omfattar sträckan från Bäckagatan, längs med Ydrevägen och fram till Klunken (Hättevägen-Scoutvik).

Etapp 2 – vecka 32 tom. 15 december – omfattar sträckan från Klunken-Hättevägen –Sandviksvägen-Älmås fram till fiskarhemmet.

Information om eventuella trafikstörningar eller vattenavstängningar kommer att ges kontinuerligt.
För mer uppgifter, kontakta Areti Dahlin på projektavdelningen. Tel. 0140-681 oo.

 

Vatten- och avloppsanläggning i Smörstorp till Sandvik

Bilden visar hur den nya vatten- och avloppsanläggningen till Smörstorp och Sandvik kommer att dras.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR