Tranås kommun

Byte av dagvattentrumma vid utlopp Skoboviken

Tranås kommun kommer att utföra byte av dagvattentrumma vid utlopp Skoboviken under perioden februari - mars 2019.

Tranås kommun kommer att utföra byte av dagvattentrumma vid utlopp Skoboviken enligt bifogad karta, klicka här. Arbetet omfattar även mindre rensning i uppströms dagvattentrumma enligt övanstående karta. Arbetet beräknas starta under andra halvan av februari och avslutas under första halvan av mars.

Ledningsarbetena

Ledningsarbetet kommer att genomföras genom traditionell schaktning.

Störningar

Arbetet kommer att medföra stopp för eventuell trafik till båtbrygga samt Björkön under cirka två veckor. Gående ombedes att undvika att vistas i närheten av grävarbetet. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Kontaktpersoner Tranås kommun

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun

Projektledare: Jan Olsson telefon 0140-68623

 

/ VA- och avfallsavdelningen

 
 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR