Tranås kommun

Covidteamet: ”Vi agerade tidigt”

Publicerad 2021-05-17

Redan när pandemin bröt ut beslutade socialtjänsten i Tranås att starta ett covidteam för att kunna ta hand om covidsjuka personer. Under året som gått har ett team på sex personer stått redo för att ta hand om covidsjuka personer i deras hem.

Tre kvinnor utanför Östanå.

Malin Bäckman, enhetschef är ansvarig för covidteamet där Lovisa Salomonsson och Kristina Messa arbetar.

– Vi planerade för det värsta scenariot, men hoppades att inte behöva gå skarpt, berättar Malin Bäckman, enhetschef inom äldreomsorgen och ansvarig för covidteamet. Malin menar att Tranås har haft ett försprång, då man agerade i ett tidigt skede:
– Vi hade redan genomfört utbildningsinsatser för alla medarbetare i basala hygienrutiner innan pandemin bröt ut, så vi var bra rustade när första fallet kom. Sedan har vi fått förändra vårt arbetssätt kontinuerligt för att följa de aktuella riktlinjerna kring skyddsutrustning och annat.

Samarbetet med hemtjänsten har varit en annan framgångsfaktor.
– Hemtjänsten har gjort ett otroligt jobb! De har försett oss med information om hur rutinerna måste anpassas för att fungera i hemmet. Samarbetet med dem har varit mycket värdefullt.
Kristina Messa och Lovisa Salomonsson är två av sex undersköterskor i teamet. De såg båda en utmaning i att få göra en insats i det nystartade arbetslaget.
– Visst var det svårt i början. Det tog tid att förstå hur den här sjukdomen fungerar. Men jag har hela tiden känt mig trygg, då vi haft bra tillgång på skyddsutrustning, säger Kristina Messa.

Hur närmaste framtiden ser ut för covidteamet är ovisst, men Kristina och Lovisa och övriga i teamet står beredda att rycka in när det behövs.
– Det finns en enorm vilja till samarbete. Vi löser alla problem tillsammans, det är så roligt, säger Lovisa Salomonsson.

Läs alla artiklar i senaste numret av Kommuntidningen maj 2021.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR