Tranås kommun

Död fisk i Lillån

[2017-03-31] En stor mängd död fisk har hittats i Lillån. Miljö & Hälsa är inkopplad och prover på vatten och fisk ska skickas på analys.

I en koncentrerad del av Lillån, under en bro nedanför den nya rondellen, i närheten av Lidl  har det hittats en stor mäng död fisk.  

- I dagsläget har vi ingen förklaring till det inträffade. Vi har undersökt vattnet både uppströms och nedströms. På måndag morgon går prover iväg för analys och det är först när vi har fått svaren som vi med säkerhet kan säga vad sm har hänt, säger Fredrik Skaghammar, miljö- och hälsoskyddschef.

Det påverkade vattnet har ingen koppling till det kommunala dricksvattnet så boende i närheten behöver inte känna någon oro.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR