Tranås kommun

Eldningsförbud i Tranås kommun

[2018-05-22] Från och med tisdagen den 22 maj är det eldningsförbud i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län. Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen den 22 maj 2018 i Jönköpings län och Ydre kommun.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete. Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Mer information

Information om eldningsförbud lämnas av SOS Alarms telefonsvarare på telefon:
036-16 85 22. För mer information om eldningsförbudet generellt kontakta insatsledare i Tranås på telefon: 070-688 82 50.

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR