Tranås kommun

Eldningsförbud upphör

Publicerad 2021-07-07

Det eldningsförbud som gällt i Tranås kommun pphör att gälla från och med onsdagen den 7 juli kl. 16.00.

Enligt SMHIs prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen. Därmed faller också skälen för ett eldningsförbud.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR