Tranås kommun

Exploatörer till Junkaremålsens strand eftersöks

[2018-08-18] Nu letar Tranås kommun efter intressenter som vill bygga på Junkaremålens strand II. Fram till den 13:e september är det fritt fram att lämna in idéer och ritningar.

Det är tillväxtavdelningen, som genom KSAU, har fått i uppdrag att bjuda in byggherrar att lämna in förlag på möjlig exploatering på Junkaremålens strand II. I dialog med tillväxtavdelningen kommer utvalda intressenter att få arbeta vidare med sina tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan kommer den byggherre som bedöms ha den bästa helhetslösningen att tilldelas markanvisningen.

- Vi tror att intresset för att bygga på denna plats är stort. Genom att låta fler komma med idéer öppnar vi upp för både kreativa och goda förslag, säger Tom Johannesen, mark- och exploateringsansvarig på Tranås kommuns tillväxtavdelning.

Beslut tas i november

En del krav har dock byggherrarna att förhålla sig till när de skissar på sina förslag. Exempelvis är marken ämnad för bostäder, utan källarvåning och max två våningar. Den totala exploateringsytan är på 2 900 m², uppdelat på två kvarter.

I november beslutas vem som tilldelas markanvisningen.

Mer om Junkaremålens strand & möjlighet att lämna intresseanmälan

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR