Tranås kommun

Förändringar i barnomsorgens riktlinjer

[2018-01-19] En del förändringar har gjorts i förskolans riktlinjer.

När du som vårdnadshavare placerar ditt barn i barnomsorgskön får barnet ett ködatum. Som vårdnadshavare kan du ansöka om plats när som helst, men det tidigaste ködatumet som tilldelas är fyra månader före önskad placeringsstart. Om flera barn har samma ködatum prioriteras de efter födelsedatum. Denna förändring innebär att ködatumet blir detsamma som garantidatumet, det vill säga den dag kommunen är skyldig att erbjuda en förskoleplats.

Villkor för platserbjudande

När du ansöker om förskoleplats får du välja fyra önskemål om förskola eller pedagogisk omsorg. Tranås kommun strävar efter att erbjuda plats på någon av dessa enheter i den turordning du som vårdnadshavare har önskat. Om kommunen inte kan tillmötesgå något av önskemålen inom fyra månader, erbjuds barnet plats på annan förskola/pedagogisk

Omsorg. Om du som vårdnadshavare tackar nej till ditt första önskemål eller önskar skjuta fram startdatumet tas barnet ur kön och en ny ansökan måste göras. Om du tackar nej till något av dina andra önskemål, eller en plats på enhet du inte önskat, behåller barnet sin plats i kön. Dock upphör garantidatumet.

Tilldelning av platser

Tilldelning av platser in barnomsorgen sker utifrån ansökans ködatum/garantidatum. Om olika barn har samma ködatum erbjuds de plats utifrån födelsedatum. Äldre barn erbjuds först. Förutom ovanstående tillämpar Tranås kommun följande förtursregler:

  1. Särskilda behov. Barn som enligt 8 kap 7-9 §§ skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl.
  2. Syskonförtur. Barn vars syskon är placerade på samma förskola eller i pedagogisk omsorg.
  3. Byte. Placerade barn som önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg. Byte görs tidigast i augusti året efter påbörjad placering. Barnen prioriteras utifrån datum när ansökan om byte gjordes. Ansökan om byte kan göras när som helst.

Läs hela riktlinjen för Tranås kommuns förskola

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR