Tranås kommun

Förnyat tillstånd för Tranås Reningsverk

[2017-03-03] Tranås reningsverk har nu fått ett nytt tillstånd enligt
miljöbalken. Reningsverket får nu ta emot mer avloppsvatten, men i övrigt är
det mesta sig likt.

I augusti 2013 gick startskottet för en ny tillståndsprocess för reningsverket. Den inkommande belastningen av organiskt material till reningsverket hade då ökat och översteg tillståndsramen. Knappt ett år senare lämnades den nya tillståndsansökan in, som även tog höjd för att möta kommande behov av att rena avloppsvatten, när kommunen bygger nya bostadsområden.

Ett nytt tillstånd har nu utfärdats av Miljöprövningsdelegationen som tillåter att Tranås reningsverk tar emot 34 000 pe i inkommande avloppsvatten. I och med detta skärps även utsläppskraven för fosfor, organiskt material och kväve i utgående avloppsvatten för att värna om sjön Sommen.

- Det känns skönt att äntligen få klart med det nya tillståndet, säger Emma Ross, miljöingenjör på VA- och Gatuavdelningen som varit den som samordnat ansökan. - Det har varit en lång process med flera kompletteringar längs vägen, men nu är vi äntligen i mål.

Vid frågor, kontakta miljöingenjör Emma Ross, 0140-683 41, emma.ross@tranas.se eller VA-verkschef Peter Krohn, 0140-688 43, peter.krohn@tranas.se.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR