Tranås kommun

Förslag till ny översiktsplan - samråd

Publicerad 2020-04-28

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.

Under perioden 1/5 till 30/9 finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening eller annan intressent att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Samrådsförslaget kan komma att justeras utifrån inkomna synpunkter. Efter avslutat samråd och justeringar kommer förslaget att ställas ut på allmän granskning.

Ta del av förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR