Tranås kommun

Hälsokommunikatörer informerar om covid-19 på olika språk

Publicerad 2021-03-18

För att nå ut med information om covid-19 och vaccination på olika språk, besöker region Jönköpings läns hälsokommunikatörer nu bostadsområden i Tranås. – Det är viktigt att vi når alla invånare med olika språkbakgrund, säger Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare i Tranås kommun.

Sex personer står på en gräsmatta utanför ett höghus.

De fyra hälsokommunikatörerna Tekie Weldy Mussa, Zakia Shams, Dina Markos och Mohamoud Suldan, Mohammed Said, somaliska föreningen, Frishta Asafi, lärare VUX Tranås.

Regionens hälsokommunikatörer har som uppgift att förmedla kunskap och förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård fungerar för utrikesfödda. Under coronapandemin fokuserar hälsokommunikatörerna på att informera lite extra i områden där man ser att få valt att testa sig mot covid-19.

– Idag besöker vi bostadsområdet Stoeryd. Vi går runt och pratar med människor om vikten av att testa sig om man har förkylningssymptom, förmedlar fakta om vaccination och sätter upp affischer i alla trappuppgångar. Vi som är här i dag pratar arabiska, tigrinja, somaliska, dari/persiska och svenska, berättar Tekie Weldy Mussa, en av hälsokommunikatörerna.

Hälsokommunikatörerna har också gjort informationsfilmer som används på webbplatsen 1177 och genomför digitala utbildningar för bland annat SFI-elever.

– För många är det skamligt att bli sjuk och man väljer därför att inte berätta för andra. Jag och hälsokommunikatörerna försöker berätta för alla att det här är ett virus som drabbar alla och att det är väldigt viktigt att testa sig för att förhindra smittspridning, säger Frishta Asafi, SFI-lärare på VUX Tranås och vaccinatör på vårdcentralen.

Tranås kommun använder flera olika kanaler för att informera personer med andra modersmål än svenska om covid-19.

– Vux Tranås är en viktig kanal för att nå ut till nyanlända, men vi samarbetar också med olika kulturella föreningar och deras företrädare, som når ut brett i sina nätverk, säger Cathrin Elofsson, föreningsansvarig på kultur- och fritid.

Mohammed Said företräder den somaliska föreningen i Tranås. Han poängterar vikten av att minska risken för att felaktig information och rykten sprids och covid:

-Det finns mycket felaktig information och konspirationsteorier. Exempelvis att vaccinet innehåller gifter och att viruset är guds straff. Jag översätter information till arabiska och somaliska och är noga med att vi alltid använder trovärdiga källor såsom Folkhälsomyndigheten.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR