Tranås kommun

Holavedsgymnasiet är bland de bästa i landet

[2017-09-26] Holavedsgymnasiet ligger på delad andra placering när det kommer till antal elever som når examen inom två år efter avslutad examen.

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna Jämförelser lyfts Tranås som ett lysande exempel på hur man arbetar för att få så många studenter ska få examen inom två år efter avslutad utbildning. På Holavedsgymnasiet är det 90,5 procent av studenterna som uppnår tidigare nämnda kriterier, vilket innebär att Holavedsgymnasiet hamnar på en delad andra placering med Öckerö kommun. På första plats ligger Herrljunga kommun.
– Det som är glädjande i den här statistiken är att det är så många som får examen. För våra studenter är examen väldigt viktigt då det är inträdesbiljetten till både yrkeslivet och vidare studier, säger BUs förvaltningschef Peter Tuvberger.

Holavedsgymnasiet har hållit sig i toppskiktet i SKLs Öppna Jämförelser. Utöver de övergripande goda resultaten sticker Holavedsgymnasiet ut genom att kunna redovisa att över 90 procent av eleverna på både de yrkesförberedande och studieförberedande program når examen inom två år efter avslutad utbildning. Detta är något som Tranås är ensamma om.
– Här ser vi att det har skett en markant ökning av elever på de yrkesförberedande programmet som får examen inom två år, vilket är riktigt bra, säger Peter Tuvberger.
När Peter blickar framåt och var han vill att skolan ska lägga krut på framöver så är det att förbättra elevernas meritvärde för att fler ska kunna komma in på de program som de önskar.

I sin rapport lyfter SKL Holavedsgymnasiets Spec-team, bestående av speciallärare och specialpedagoger, som en del av skolans framgångssaga. Du kan läsa mer om detta på Holavedsgymnasiets hemsida.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR