Tranås kommun

Images of the Global South

[2017-02-27]Om politisk tolerans i Tranås stadshus 3 mars 12.30, av Sten Widmalm.

Fotoutställning

Utställningen ”Images of the Global South” utgör en förlängning av Sten Widmalm forskningsprojekt TOLEDO som handlar om politisk tolerans i Indien, Uganda, Bangladesh och Pakistan. Politisk tolerans är en nödvändig förutsättning för demokrati. Men den är svår att leva upp till. Det handlar om att dela med sig av makt till de vi inte gillar eller som har åsikter vi inte delar. Så länge vi är överens om att demokrati och politisk liberalism är grundläggande gemensamma värderingar så måste vi hantera det faktum att vi tycker olika. Men vad skapar politisk tolerans? Vad är de största hoten mot toleransen? I presentationen av utställningen kommer Sten Widmalm att tala om förutsättningarna för politisk tolerans i det globala syd såväl som i väst.

Sten Widmalm är född och uppvuxen i Tranås men bor nu i Uppsala. Han är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om politisk tolerans och krishantering. Peter Oscarsson är född och uppvuxen i Uppsala där han jobbar som lärare i film och digitala medier. Peter har ett särskilt intresse för den latinamerikanska världen.

Peter och Sten har sammanställt ett antal bilder från delar av världen där moderniseringen sätter den politiska toleransen på prov. Samtidigt som många får det allt bättre rent ekonomiskt, så växer de sociala klyftorna i takt med att miljöförstöringen ökar dramatiskt.

Några av bilderna från utställningen har tidigare publicerats i tidskrifter såsom Res, Vagabond, Uppsala Nya Tidning, Svenska Dagbladet, Respons och senast i boken ”Political Tolerance in the Global South” (Routledge 2016).Tranås Stadshus

Utställningen pågår 3 mars – 13 april

Utställningen öppnas med en presentation om politisk tolerans, av Sten Widmalm, den 3 mars kl. 12.30 i Tranås stadshus.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR