Tranås kommun

Information om coronasituationen i Tranås kommun

Publicerad 2020-04-16

Här hittar du en uppdatering om coronasituationen i Tranås kommun.

Läget i Tranås kommun är i nuläget stabilt. Vi ser en marginellt förhöjd sjukfrånvaro bland kommunens anställda, främst beroende på att fler stannar hemma vid lindriga förkylningssymptom enligt myndigheternas rekommendationer.

Kommunen är fortsatt i stabsläge med täta avstämningar inom staben. Samtliga verksamheter förbereder sig för att kunna bedriva verksamheten vid stor smittspridning.

Patientsekretess

Socialtjänstens anställda är väl förberedda och har rutiner för hur de ska agera vid smitta i verksamheten. Vi utgår från att det finns smittspridning i hela samhället, men enligt de uppgifter kommunen har finns i dagsläget ingen coronasmitta i kommunens boenden. Vid eventuell smitta gäller patientsekretess. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Tranås kommun kommer med anledning av detta aldrig att lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

Behov av extra personal

Tranås kommun kommer med stor sannolikhet att ha behov av extra personal framöver, främst inom socialtjänsten. Vi vill uppmana alla som har möjlighet att göra en insats att anmäla intresse för extrajobb på tranas.se. Utbildning inom området är inte ett krav. Kommunen erbjuder en introduktionsutbildning.

Var uthålliga och ta hand om varandra

Krisen påverkar oss alla på olika sätt. Många känner ensamhet och oro, men vi vill återigen uppmana alla kommuninvånare att vara uthålliga och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På detta sätt är vi alla med och bidrar till att minska risken för smittspridning.

Ta hand om varandra! Slå en signal till en äldre vän, granne eller släktning. Ett samtal kan betyda mycket för den som är ensam!

Vi kan alla hjälpas åt att skydda oss själva och andra mot smittspridning!

  • Stanna hemma om du är sjuk. Även vid lindriga förkylningssymtom.
  • Skydda de som riskerar att bli svårast sjuka. Avstå alltså från att träffa äldre personer.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Håll avstånd till andra. Även dina vänner.
  • Du som är över 70 år: Undvik folksamlingar och begränsa dina sociala kontakter.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR