Tranås kommun

Information om parkering vid Parkhallen

På grund av sättningsskador förnyar Tranås kommun parkeringsytan vid Parkhallen.

Arbetet planeras starta v 21 och pågå under 6 veckor. Ytan kommer att skiftas ut och förstärkas samt beläggas med asfalt.

För att underlätta parkering under byggtiden kommer arbetet utföras i två etapper, se blå och röd markering på kartbild ( här ). Parkeringsmöjligheter finns även på skyltade platser längs Parkvägen och Gillesgatan.

Återvinningsstationen kommer inte vara tillgänglig under arbetet med parkeringen med kommer att återställas vid arbetets slut.

Infarten i parkeringens nordöstra hörn kommer göras tillgänglig under byggtiden genom att tillfällig väg anordnas.

// Gatuavdelningen

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR