Tranås kommun

Information till dig med egen brunn

[2017-08-03] På grund av de låga yt- och grundvattennivåerna i länet har Länsstyrelsen tagit fram viktig information till invånare med egen brunn.

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under större delen av året. Många enskilda brunnar ha sinat och tillgången på vatten har varit dålig på många ställen. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar. Grundvattentillgången är fortsatt låg och det finns anledning att tro att det kommer att vara så även kommande år. Åtgärder att fylla på vatten i brunnar som sinat är ingen bra lösning eftersom det tillförda vattnet då rinner ut i grundvattnet och brunnen sinar på nytt. Istället är det är bättre att fylla på slutna kärl, men allra bäst är att borra en djupare brunn.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten. Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången:

 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. På Geotec kan man finna många av dem. Kontakta miljö & Hälsa om du vill har mer information om vad som gäller i Tranås kommun.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
 • Köpa eller hyra kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Tänk på att det inte är säkert att räddningstjänsten kan fylla på kärlet. Då får du själv köpa denna tjänst av ett fraktbolag eller liknande. Det finns företag som är specialiserade på att köra dricksvatten.
 • Ansluta till kommunalt vatten i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.

Framtiden

Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till ditt hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns.

Bli vattensmart!

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Stäng av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
 • Fyll inte pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR