Tranås kommun

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorgen höjs

[2018-01-03] Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. 

För barn placerade i barnomsorgen debiteras en månadsavgift under hela året. Avgiften grundas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Par som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt. Man ansvarar själv för att rätt inkomstuppgifter finns registrerade.

Inkomstanmälan gör du här: Tranås Kommuns E-tjänster

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan blir 46 080 kr/mån för hushållets samlade inkomst. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 362 kr till 1 382 kr/mån. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Se nedanstående dokument för detaljerad information om avgiftstaxan:
Avgiftstaxa Barnomsorg 2018

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg: (Det yngsta barnet räknas som barn nr:1)
Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kr/mån
Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift

Avgifter ​i skolbarnomsorg:
Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

Mer information finns i "Avgiftstaxa Barnomsorg 2018"

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR