Tranås kommun

Investeringar i cykel- och gångbanor i Gripenberg

Publicerad 2021-04-07

Under åren 2015 till 2020 har Tranås kommun tillsammans med Trafikverket utfört flera insatser för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i Gripenbergs samhälle.

Cykelbro

1. 2015 byggdes en cykelbro över Svartån. Investering: 2,8 miljoner kronor.

Belysta gång- och cykelvägar

2. 2019 - mellan Gjuterivägen och ICA-butiken. Investering: 0,6 miljoner kronor.
3. 2019 - mellan Promenadvägen och Klövervägen. Investering: 0,9 miljoner kronor.
4. 2019 - utmed Enhagsvägen. Investering: 0,7 miljoner kronor.
5. 2019 - mellan Månstorpsvägen och Gärdesvägen: 0,4 miljoner kronor.

Medfinansiär till Trafikverkets projekt

6. 2020 slutfördes Trafikverkets projekt, Tranås kommun har varit medfinansiär, att bygga gång- och cykelväg utmed väg 133/Jönköpingsvägen och Månstorpsvägen. Investering från Tranås kommun: 3,4 miljoner kronor.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR