Tranås kommun

IVO avslutar ärendet på Lövstagården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har godkänt den av socialnämnden framtagna handlingsplanen för Lövstagården, avseende hur de boendes vård och omsorg tillgodoses. Därmed avslutar IVO ärendet.

 

Bakgrunden är Tranås kommuns egen anmälan till IVO efter upptäckten att boende på en avdelning på Lövstagården fick sina ordinerade läkemedel vid feltidpunkt samt tidigt sänggående. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och tagit fram en handlingsplan med systematiska kvalitetsarbete som IVO har behandlat. IVO har även genomför en tillsyn i verksamheten och träffat ledningen för både socialtjänst och socialnämnd.

- Det IVO nu har gjort är att de har godkänt våra åtgärder och vår handlingsplan och avslutat ärendet, säger socialchef Pär Thudeen.

En uppföljning kommer dock att ske av IVO under 2019 för att säkerställa att handlingsplanen följs.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR