Tranås kommun

Junkaremålens strand

Publicerad 2020-05-14

Nu påbörjas arbetet med nästa etapp av Junkaremålens strand.

Tranås kommun kommer i höst att påbörja byggnationen av den kommunala infrastrukturen i området Junkaremålens strand, etapp 3.

Förberedande arbeten har under våren påbörjats genom att träden i området avverkats och förbelastning av delar av gatan har utförts  i syfte att pressa samman torven.  Just nu pågår arbetet med att slutföra detaljprojekteringen, för att därefter kunna gå ut med underlaget på förfrågan och bygga den kommunala infrastrukturen, med start september 2020 och färdigställande våren 2021.

Enligt nuvarande förslag planeras främst kedjehus eller radhus inom området, men även flerbostadshus kan bli aktuellt. Det kommer att byggas en ny lokalgata i området med en vändplan, förlagd längst i sydväst. Ny lokalgata löper parallellt utmed  Östra vägen och anslutning till Östra vägen ska ske i en planerad cirkulationsplats i höjd med Junkaremålsgatan.

För mer uppgifter, kontakta Areti Dahlin på projektavdelningen. Tel. 0140-68755

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR