Tranås kommun

Kallelse: Öppet sammanträde Barn- och Utbildningsnämnden

[2018-04-27] Onsdag den 2 maj kl 15:45 i Stadshuset, Tranan 1-2

Vid sammanträdet kommer följande ärenden att behandlas:

  • Lokalprogram. BU 2018-9
  • Meddelanden BU 2018-1
  • Kö till förskola och pedagogisk verksamhet BU 2018-6
  • Ärendebevakningslista. BU 2018-12
  • Nyanländas lärande
  • SFI/VuxTranås
  • Bu-rådsrapporter
  • Övrigt/Öppen frågestund
Välkomna!

Leif Andersson (C), ordförande
Helené Holmkvist , sekreterare

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR