Tranås kommun

Kommande beläggningsarbeten

Publicerad 2020-06-05

Beläggningsarbeten under vecka 24 till 26.

Från och med vecka 24 och till och med vecka 26 kommer PEAB att utföra beläggningsarbeten.

Sträckor som är berörda är Östra vägen, delen Sveagatan till Råsvägen, Toståsvägen, delen Östra vägen till Allmogevägen. Gång- och cykelväg Östra vägen, delen Råsvägen till Toståsvägen. Gång- och cykelväg utmed Toståsvägen samt  delen Allmogevägen till Sävängsvägen.

Det kommer under den här tiden att vara begränsad framkomlighet på ovanstående gator och cykelvägar. Vi ber er därför att visa hänsyn och om möjligt välja alternativa vägar.

Kontakta oss på telefon 0140-68257 om ni har några frågor.

/Gatuavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR