Tranås kommun

Kommande trafikstörningar vid Industrigatan / Forsgatan / Vasagatan / Kanalgatan

Nu startar en serie byggnationer på ovanstående område som kommer medföra vissa störningar i trafiken under perioden 190513-190630.

På uppdrag av Tranås kommun påbörjar nu Kanonaden AB arbetet med att anlägga en parkering och ett dagvattenmagasin på Industrigatan, fastigheten Tärnan 6. I samband med detta anläggs även en ny gång och cykelväg på Forsgatan. Arbeterna kommer att medföra vissa störningar i trafiken. Vi ber er följa skyltning på plats.

Frågor ang ovanstående besvaras av Tranås kommun Projektavdelning, Jan Olsson 0140 - 686 23.

 

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR