Tranås kommun

Kommande VA-arbeten på Falkgatan 

[2018-05-09] Tranås kommuns VA-och avfallsavdelning kommer tillsammans med Kanonaden entreprenad AB att byta ut dagvattenledningen i Falkgatan på sträckan Tinghusbron- Storgatan. Arbetet startar vecka 19 och beräknas pågå fram till vecka 27.


Ledningsarbetena

Ledningsarbetena kommer att genomföras genom traditionell schaktning i Falkgatan.

Dagvattenledningen i Falkgatan klarar inte av att hantera det stora flöde av dagvatten som kommer från dagvattensystemet uppströms och måste därmed dimensioneras upp.

I samband med att man byggde nya Tingshusbron dimensonerades utloppet i Svartån upp till en större dimension och nu genomförs nästa steg av detta arbete när vi byter ut dagvattenledningen från Tinghusbron till Storgatan.

Störningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att stänga av berörda sträckor helt och delvis för fordonstrafik etappvis. (Se här ) Berörda sträckor kommer dock vara öppna för gång och cykeltrafik

I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Kontaktpersoner Tranås kommun

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun,                   Projektchef: Patrik Karlsson telefon 0140-68725
  
// VA- och avfallsavdelningen  

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR