Tranås kommun

Kommande VA-arbeten på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde

Publicerad 2021-01-08

Under maj 2020 påbörjades ett arbete med att förlägga nya VA-ledningar mellan Bäck och Klunken. Efter semestern, v.32 kommer arbetet att påbörjas på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde.

För att underlätta för de boende och besökare samt Räddningstjänsten i området kommer en tillfällig väg mellan Smörstorp och Sandvik att öppnas upp. Vägen kommer även att förses med en mötesplats. Det innebär att boende i Smörstorp kan ta den vägen med fordon när Hättevägen är blockerad norr ut. Det innebär även att en del av fastigheterna i Sandvik/Älmås kan ha samma nytta av denna väg när Sandviksvägen är blockerad söder ut.

En tillfällig väg mellan Sandvik och Älmås kommer också att öppnas upp, för att underlätta för de boende/besökare samt Räddningstjänsten i Älmås, se bild nedan.

Tillfällig väg mellan Hättevägen och Sandiksvägen samt tillfällig väg mellan Sandviksvägen och Älmås Udde. Illustration.

För att ytterligare underlätta för trafik i Smörstorp-Sandvik och Älmås under entreprenadtiden ska schaktning ske i etapper där återfyllning skall ske så att trafik kan beträda ytan före påbörjande av nästa etapp. Hela sträckan Smörstorp-Sandvik-Älmås ska vara möjlig att passera för gång- och cykeltrafikanter under entreprenadtiden.

Kommunen kommer löpande uppdatera hemsidan för att boende i området ska kunna informeras om arbetets tidplanering och etappindelning.

Har ni frågor går det bra att kontakta Areti Dahlin, projektledare på Tranås kommun. areti.dahlin@tranas.se
0140-687 55.

Tranås kommun och vår entreprenör Peab Anläggning AB ser fram emot ett bra samarbete under projektet.

Trafikstörningar under vecka 2

PEAB söker efter en läcka på tryckavloppet. Detta innebär att trafiken från och med måndag 11/01 går antingen som normalt via Sandviksvägen eller för en del av de boende i Sandvik via tillfälliga vägen mellan Smörstorp och Sandvik.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR