Tranås kommun

Kommande VA-arbeten på Magistergatan och Idrottsgatan.

[2017-11-28] Tranås kommuns VA- och avfallsavdelning kommer att utföra en VA-sanering av Magistergatan samt del av Idrottsgatan vilket innebär att befintliga va-ledningar i Magistergatan samt delar av Idrottsgatan byts ut mot nya ledningar. Arbetet startar vecka 49 och kommer pågå under vintern.

Ledningsarbeten

Ledningsarbetena kommer att genomföras genom traditionell schaktning i Magistergatan och Idrottsgatan. Befintlig spillvatten-, dagvatten- och vattenledning kommer att bytas ut för att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp.


Störningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att stänga av berörda sträckor helt och delvis för fordonstrafik etappvis. (Se bilden)
Under arbetet med den nya vattenledning kommer kortare aviserade avbrott i vattenförsörjningen uppstå när omkoppling sker mellan ny och gammal vattenledning.
I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för kringboende. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Kontaktpersoner Tranås kommun

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun Platsansvarig/Arbetsledare: Christoffer Palmér 072-1461128. Projektledare: Nicklas Ericsson telefon 0140-683 43Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR