Tranås kommun

Kommande VA-arbeten på Stoerydsvägen, sträckan Holavedsvägen - Stoerydsvägen 5.

Tranås kommuns VA- och avfallsavdelning kommer tillsammans med Kanonaden entreprenad AB att lägga om sträckan för VA- ledningarna som försörjer Stoeryds industriområde.

Ledningsarbetena kommer att genomföras genom traditionell schaktning i Stoerydsvägen och i grönområdet norr om fastigheten SVETSAREN 5, se här.

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att stänga av ett körfält helt för fordonstrafik i etapper om ca 15-20m åt gången. Under arbetet kommer bergsprängning att genomföras på ledningssträckan och i samband med detta arbete kommer vägen stängas av helt för fordonstrafik under ca 3-5 min vid varje detonation.

I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Kontaktpersoner, om du har några frågor är ni välkommen att kontakta

Projektchef Tranås kommun: Patrik Karlsson telefon 0140-68725
Ansvarig platschef Kanonaden: Johan Palmgren 070- 399 18 55

/ VA- och avfallsavdelningTranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR