Tranås kommun

Kommande VA- och gatuarbeten på Fröafallsvägen och Råsvägen

Kanonaden AB kommer på uppdrag av Tranås kommun utföra anläggningsarbeten i Fröafall med start denna veckan.

Arbetena omfattar ny infrastruktur i form av nya VA- ledningar, ny belyst gång och cykelbana genom parken samt en ny lokalgata. Det kommer även att byggas cykelpassage i Råsvägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt få ner hastigheten på sträckan och knyta samman gång- och cykelnätet i området.
Arbetet planeras starta vecka 38 och pågå fram till vecka 49.


Ledningsarbeten


Under arbetet med inkoppling av ny vattenledning kommer kortare aviserade avbrott i vattenförsörjningen uppstå när omkoppling sker mellan ny och gammal vattenledning.

Störningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att behöva stänga av berörda sträckor i Fröafallsvägen och trafiken leds då om via Råsvägen. (Vid arbetet med nya VA- ledningar i Fröafallsvägen stängs gatan av etappvis mellan Orkestergatan/Musikvägen och Orkestergatan/Junigatan, Se bild)


Under en kortare period kommer infarten till Orkestergatan att vara blockerad. En provisorisk infart via gång- och cykelväg, från Regnvädersgatan, kommer att anordnas och boende i området aviseras via brev innan det sker.
I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för
kringboende.


Kontaktpersoner Tranås kommun

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun
Byggherre Tillväxtavdelningen: Tom-Åge Johannesen
Byggherre VA-avdelningen: Torbjörn Adolfsson
Byggledare REJKO AB: Rikard Johansson telefon 070-2027064, rikard@rejko.se

Med vänlig hälsning
Tranås kommun

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR