Tranås kommun

Malin Wolf blir ekonomi- och kvalitetschef

[2017-03-24] Malin Wolf har varit tillförordnad ekonomichef i omkring 1,5 år. Nu står det klart att hon får tjänsten som ekonomi- och kvalitetschef i Tranås kommun.

- Det känns jättekul att få tjänsten. Jag känner att jag kan verksamheten och ser på Tranås kommuns framtid som en mycket spännande tid eftersom vi arbetar med många utvecklingsprojekt. Kommunens invånare ökar vilket är positivt och det skapar olika  utmaningar för alla medarbetar i kommunen, inte minst för ekonomiavdelningen.

Enligt Malin Wolf är Tranås kommun rustad inför framtiden med en välskött ekonomi.

- Flera stora investeringar står för dörren de kommande åren och då ställs ökade krav på att hålla ihop ekonomin.

Kommunchef Karin Semberg välkomnar Malin till sin ”nya” tjänst.

- Det var en extern rekrytering med flera intressanta kandidater. Efter intervjuer och personlighetstester föll valet på Malin. Hon har fått tjänsten tack vare sina meriter.

Tjänsten som Malin Wolf formellt tillträder den 1 april är inte en renodlad ekonomitjänst utan hon ansvarar även för verksamheter såsom upphandling, lön, kvalitet och överförmyndarverksamhet.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR