Tranås kommun

Nu bygger vi nya GC vägar i Gripenberg

Under v 21 påbörjar Kanonaden på uppdrag av Tranås kommun arbetet med 2 nya GC vägar i Gripenberg.

För att förbättra oskyddade trafikanters situation i Gripenberg påbörjas nu bygget av 2 nya sträckor gång / cykelväg. Första sträckan är Gjuterivägen - livsmedelsaffären ( se här ) och arbetet startar v 21. Andra sträckan är Klövervägen - Gripenbergs skola ( se här ) och beräknad byggstart är v 23. Information om hela projeket finner ni i länken.

 // Gatuavdelningen

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR