Tranås kommun

Nuläge arbete efter översvämning

Publicerad 2021-07-07

Räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med att få bort allt vatten från kommunala gator och grönytor samt att pumpa vatten mellan olika dagvattensystem i syfte att minska vattenmängderna till de mest kritiska punkterna på VA-ledningsnätet.

Man hjälper även enskilda fastighetsägare med att pumpa ur översvämmande källare.

- Det kraftiga skyfallet har drabbat många i Tranås, både privatpersoner och företag. Tranås kommun arbetar hårt med att hjälpa alla drabbade och återställa infrastrukturen. Jag vill också rikta ett tack till alla Tranåsbor som ställt upp för varandra i en svår situation, säger Mats Holmstedt, kommunalråd.

Sjunkande vattennivå i Lillån

Vattnet har nu sakta börjat rinna undan från lågpunkterna i den västra delen av Tranås. Detta har möjliggjorts genom att nivån i Lillån just nu sjunker samt att pumpar har placerats på parkeringen mellan Västra vägen och stambanan som pumpar dagvattnet till dagvattenanläggningen på den östra sidan om stambanan.

Avstängda gator

Samtliga gator har återigen öppnats upp för trafik förutom Västra vägen Mellan Ringvägen och Stigarondellen, där vi har fortsatt mycket vatten stående på gatorna, samt Mårdavägen som är framkomlig med viss begränsning pga. underminerad gata.

Dessa gator kommer att vara avstängda och tidigast öppnas upp för trafik under onsdagen, om vattenmängden på gatorna har minskat.

Dricksvattnet från Tranås vattenverk

I nuläget har vårt dricksvatten i Tranås kommun inte påverkats negativt av den kraftiga nederbörden på grund av den tekniska lösningen som finns i Tranås vattenverk.

Kontakt vid problem

Vid eventuella problem som uppstår på den kommunala infrastrukturen uppmanas kommuninvånare och verksamheter att kontakta beredskapsledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 079- 063 06 40.

Vid eventuella problem som uppstår inne på den egna fastigheten kontaktas insatsledare på räddningstjänsten, tel. 070- 688 82 50

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR