Tranås kommun

Nya bostadsrätter i centrum

[2017-03-20] Pålssons bygg i Huskvarna planerar att uppföra ett hus med bostadsrätter på fastigheten Norra Missionen, intill Åhlénshuset.

Sedan starten av bostadsprojektet Boplats Tranås är det många investerare som har visat intresse för att bygga i Tranås. En av dem är Pålssons Bygg i Huskvarna som tidigt såg möjligheterna på den centralt belägna fastigheten Norra Missionen, som ligger intill Åhlénshuset.

- De kommer att uppföra ett hus i fyra plus fem våningsplan, med parkeringsplatser under mark, säger Emil Wiklund, key account på Boplats Tranås.

För att byggprojektet ska komma igång behöver detaljplanen ändras och vinna laga kraft, då de nya bostäderna överskrider dagens tillåtna volym.

- Vi hoppas att försäljningen kommer att vara igång i slutet av 2017 eller i början av nästa år, säger Peter Andersson, på Pålssons bygg.

Antalet bostäder, som blir av slaget bostadsrätter, kommer att hamna omkring 60 stycken.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR