Tranås kommun

Nya miljoner från Skolverket ska gynna nyanländas lärande

[2018-06-07] Ett samarbete med Skolverket har resulterat i att Barn- och utbildningsförvaltningen får 3.1 miljoner kronor för att utveckla och förbättra nyanländas lärande.

Skolverket har erbjudit de kommuner i Sverige som har tagit emot en hög andel nyanlända elever att delta i ett samarbete, som syftar till att främja nyanländas lärande. Tranås var en av kommunerna som tackade ja till att ingå i samarbetet och efter att ha genomfört en nulägesanalys, för att kartlägga de nyanländas lärande, valdes ett par utvecklingsområden ut. Samtliga syftar till att utveckla och förbättra nyanländas lärmiljö.

- Sammantaget är det sju punkter som vi har listat till Skolverket och vi fick igenom samtliga, säger barn- och utbildningschef Peter Tuvberger.

För att kunna genomför de föreslagna åtgärderna skjuter Skolverket till 3.1 miljoner kronor.

- Detta är en välkommen satsning för hela skolan i Tranås kommun för att fler elever ska nå sina mål, anser barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson.

Följande punkter har godkänts av Skolverket

  • Utveckla studiehandledningen genom exempelvis digitaliseringens möjligheter samt genom att föra den närmare ämnesundervisningen.
  • Effektivisera administrationen kring modersmålsundervisningen.
  • Utveckla fritidshemmets arbete mot de nyanländas lärande.
  • Utveckla samarbetet mellan elevhälsan och skolan för bland annat ökad närvaro.
  • Placera förberedelseklasser närmare den ordinarie undervisningen. Från förberedelseklass till klassinkludering.
  • Utveckla språkpåsarna på förskolan genom digitala verktyg och böcker.
  • Utveckla kunskapen hos personalen inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Utveckla introduktionsrutin för nyanlända barn och deras vårdnadshavare.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR