Tranås kommun

Nya miljoner ska främja ett hälsosamt arbetsliv

[2017-03-30] Svenska ESF-rådet har utsett Tranås kommun till projektledare och beviljat medel på 14 miljoner kronor för ett projekt med namnet ” En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv”.

Det är tillsammans med Region Jönköpings län och kommunerna Eksjö, Gislaved, Mullsjö, Nässjö, Vaggeryd och Värnamo samt Kommunal och Försäkringskassan som Tranås ska driva projektet som kommer att pågå i tre år, med start i april. Maria Ejhed på Tranås kommun, var den som uppmärksammade ESF:s utlysning och som tillsammans med övriga aktörers konsult, Erik Nygårds skrev ansökan.

- Kommunstyrelsen har som styrtal att få ner sjuktalen i kommunen och så fick jag se utlysningen som passar som hand i handske med vår målsättning, säger Maria Ejhed.

Medarbetare ska bli bättre rustade

I ESF:s beskrivning av projektet står att läsa att man ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som arbetar inom yrkesområden med risker för psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Projekt förväntas, på kort sikt, resultera i att målgruppen står bättre rustad för ett friskt arbetsliv genom ökad kompetens och förstärkt förmåga att hantera psykisk ohälsa.

- Det är verkligen jättekul att vi får chans att göra denna satsning som i Tranås kommun kommer att omfatta omkring 800 medarbetare och chefer inom socialtjänst, förskola och kultur- och fritid.

Projektet medför att Tranås kommun kommer att tillsätta en projektledare och en projektsamordnare. Region Jönköpings län utser en delprojektledare.

Inleds med planeringsfas

- De beviljade medlen kommer användas till kompetensutveckling till chefer och medarbetare, samt aktiviteter som främjar en hälsosam arbetsplats och ett hälsosamt arbetsliv. En genomgående röd tråd är att också främja ökad jämställdhet och icke-diskriminering, säger Maria Ejhed.

Projektet har ett långsiktigt förhållningssätt i syfte att vilja säkerställa bestående förändringar i de medverkande organisationerna samt forma och utveckla robusta, varaktiga och hållbara strukturer som minskar riskerna för psykisk ohälsa. Projektet drar igång redan den 3 april med en planeringsfas där upphandlingar ska göras och resurser samordnas.

- Medarbetarna i deltagande kommuner kommer inte bli involverade förrän efter sommaren, säger Maria Ejhed.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR