Tranås kommun

Ny cykelbana på Mjölbyvägen

[2017-09-18] Arbetet med en ny gång- och cykelbana är i full gång och beräknas pågå fram till årets slut.

Den nya GC-banan kommer att gå från korsningen Mjölbyvägen – Norrabyvägen genom Granelund och fram till tätortsskyltarna. Trottoaren som finns på västra sidan kommer tas bort och en ny gång- och cykelbana anläggs längs med Mjölbyvägens östra sida. I samband med arbetena kommer några mindre VA-arbeten utföras och i samarbete med Tranås Energi utförs även belysningsarbeten och nedläggning av fiberkabel.

Har du frågor, kontakta Gatuavdelningen, arbetsledare Christoffer Palmér, christoffer.palmer@tranas.se eller 072-14 61 128.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR